От 19.06.2017 г. електронната платформа за обществен мониторинг по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза І" е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година.
За улеснение на работата по проекта е реализирана интеграция на електронната платформа и информационната система за отчитане на дейностите по проекта. Училищата, съветите "Твоят час" и експертите от РУО и МОН имат достъп до електронната платформа през информационната система, като използват съществуващите акаунти в нея. Запознайте се с информацията за организиране на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

Викторина "1st of June -Kid's Day"

На 31.05.2017г. в ОУ"Св.Иван Рилски“ с.Червенци се проведе публична изява на дейността ...

Виж

Дейност на тема“ Surprise/Third Form of Irregular Verbs“

На 10.03.2017г. в ОУ с.Червенци се проведе занятие на учениците от групата за преодоля ...

Виж

Драматизация на приказка

На 16.12.2016 г.от 16:15 часа в кабинета по изобразително изкуство на ОУ”Св.Ив.Рилски” се ...

Виж

Коледно тържество

На 23.12.2016 г.в читалището на с. Червенци се проведе Коледно тържество в което се включ ...

Виж

Дейност на тема “Куб“

На 19.04. 2017г. От 16 : 15 часа в к-т Математика с учениците от групата по обучителни за ...

Виж

24-ти май-концерт

Учениците от групата "Магията на музиката" се представиха с изпълнението на песни и стих ...

Виж

Eкскурзия до етнографския музей в град Варна

На 10.05.2017г. учениците от група „България, моята родина”,участващи в Проект BG05M2OP00 ...

Виж

Баба Марта

Учениците от ОУ "Христо Ботев",с.Гулийка от групата по интереси "Творчество и красота" и ...

Виж

Великденски базар и Пролетен фолклорен спектакъл

На 03 и 05.04.2017г. учениците от група „България, моята родина”,участващи в Проект BG05M ...

Виж

Великденски яйца

Учениците от групата по интереси "Творчество и красота", заедно със своите родители, бояд ...

Виж

Изява на група по интереси - «Спортни надежди» с ръководител Миглена Кинчева

Двустранна среща с ученици от друго училище. Целта на представителната изява е да пока ...

Виж

Изява на група по интереси ,,Екология и здравно образование'' с ръководител Ж. Драганова

На 22 април учениците от група по интереси ,,Екология и здравно образование'', заедно с т ...

Виж

Коледна изложба

Учениците от ОУ ,,Христо Ботев'' с. Гулийка, участващи в групата по интереси ,,Творчество ...

Виж

Обикновени дроби

На 5.12.2016г. от 16 :15 часа в к-т по Математика с учениците от групата по обучителни за ...

Виж

Патронен празник- 2-ри юни

Обичай "Лазаруване" с деца от група "Звънчета". Учениците с голямо желание участваха в м ...

Виж

Пиша вярно и красиво

Учениците от групата "Час за преодоляване на обучителни трудности по български език и лит ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.