Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и резултатите от участието в проекта "Твоят час" са подготвени електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите ще бъдат отворени за попълване до 01.07.2018 г.
Отговорите ще дадат обратна връзка за това дали дейностите по проекта са постигнали целите си за повишаване мотивацията за учене и съответствие с интересите и потребностите на учениците.
Те ще подпомогнат екипа на проекта да подобри дейностите за занимания по интереси и за допълнително обучение по учебни предмети, съобразно желанията и потребностите на учениците.
Анкетата е анонимна.
Вашето мнение е важно за нас!
Анкета за учениците
Анкета за родителите
Анкета за членовете на съветите "Твоят час"
Благодарим ви за отделеното време!

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрацията е преустановена

Регистрацията е преустановена

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

"ОБИЧАМ БЪЛГАРСКАТА РЕЧ - ЧЕТА И ПИША САМ" ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ГРУПАТА

Създавайки ефективни модели за работа с деца от общности в неравностойно социално ...

Виж

Да четем заедно

Учениците получиха работен лист с българска народна приказка. Всеки ученик прочете своята ...

Виж

Спортни игри

Волейболната среща се проведе във физкултурния салон на ОУ "Христо Ботев" с. Зърнево. ...

Виж

„Аз и красотата и величието на моят роден край”

На 21.06.2018г. от 12:00 часа в зала 410 на ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград ще се проведе ...

Виж

" Имам си прозорче светло към света"

Учениците от група "Обичам българската реч" за обучителни затруднения по български език и ...

Виж

"Аз грамотно съм дете"-Какво можем

Учениците от група за обучителни затруднения "Аз грамотно съм дете" с ръководител Дияна Б ...

Виж

„Аз и красотата и величието на моят роден край”

На 21.06.2018г. от 12:00 часа в зала 410 на ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград ще се проведе ...

Виж

Make a house

На 14.06.2018г. учениците от група "Приятели на английския език" с ръководител Ирина М ...

Виж

Ваканция,Здравей!

Довиждане училище любимо!Празнична заключителна програма. ...

Виж

Викторина "Познаваме ли природата и как да я защитим"

Учениците представиха кратка информация за живата и неживата природа.Информираха присъств ...

Виж

Годишна изложба

На 22.05.2018г учениците участници в рупата за извънкласни дейности "Арт ателие" , с ръко ...

Виж

Ден на българското кино

Събитието имаше за цел популяризирането на съвременното българско кино. Инициативат ...

Виж

Ден на Европа/ Ден на ученическото самоуправление

Събитието има за цел да подобри взаимоотношенията учители- ученици, да помогне за пречупв ...

Виж

Ден на Земята

Събитие , което се чества ежегодно в училище, по различни и разнообразни начини. Тази год ...

Виж

Довиждане, училище!

Училище мое,детство незабравимо, с теб преплувах океани, с теб летях в небесата, слуша ...

Виж

Заключителна презентация

На 07.06.2018 година от 14:30 часа се проведе заключителна презентация - публична изява, ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.