Сръчни ръце

Описание: Рисуване, моделиране и конструиране чрез използване на различни техники.
Изисквания: Стимулиране на творческите способности на учениците чрез усъвършенстване на разнообразни изразни средства и техники за конструиране и моделиране. Провокиране на интереса към българското народно творчество.
Област: Плевен, Община: Плевен, Населено място: Върбица
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 72 на Година
Начална дата: 8.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 12.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Начално училище "Отец Паисий"
Представител: Поля Мерджанова

Ръководители

Маргарита Пекова Николова
Образование: Висше, Месторабота: НУ "Отец Паисий"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Начално училище "Отец Паисий", Плевен, Плевен, Върбица