В света на приказките

Описание: Слушане, четене и разказване на приказки. Драматизация и илюстрация на приказки. Моделиране на декоративни елементи и изработване маски на герои от приказките.
Изисквания: Преодоляване на обучителни затруднения с цел постигане по-високи резултати в учебно-възпитателната работа и ВО.
Област: Плевен, Община: Плевен, Населено място: Върбица
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 8.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.