В света на приказките

Описание: Слушане, четене и разказване на приказки. Драматизация и илюстрация на приказки. Моделиране на декоративни елементи и изработване маски на герои от приказките.
Изисквания:
Област: Плевен, Община: Плевен, Населено място: Върбица
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 15.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 25.9.2017 г.