Математика за всички

Описание: Допълнителна подготовка с цел подобряване на знанията и желание за работа. Създаване на интерес, формиране на самостоятелност и развитие на математическото мислене на учениците
Изисквания:
Област: Плевен, Община: Плевен, Населено място: Върбица
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 15.10.2017 г., Крайна дата: 31.5.2018 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 25.9.2017 г.